Λέρος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας

FEATURED ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΠΙΚΑ

Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της λιμενικής εγκατάστασής, την ασφαλή κίνηση επιβατών και οχημάτων, της ρύθμισης της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης, εντός της εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Αγίας Μαρίνας Λέρου κατά την θερινή περίοδο που ο λιμένας παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, με απόφαση της Λιμενικής Αρχής Λέρου, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3116 Β’/28-07-2020), ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

  1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στο δυτικό κρηπίδωμα της προβλήτας σε πλάτος πέντε (5) μέτρων και σε όλο το μήκος του.
  2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στο νότιο τμήμα της προβλήτας της Αγίας Μαρίνας Λέρου, που δημιουργείται από τη νοητή προέκταση της οικοδομικής γραμμής του Κ.Υ.Ε. (ΜΠΑΡ) «ΑΠΟΘΗΚΗ» προς τα δυτικά, με την επιφύλαξη της παρ. 6 της παρούσας.
  3. Την τοποθέτηση φορητών κιγκλιδωμάτων σε απόσταση δεκατεσσάρων (14) μέτρων από το βόρειο μέτωπο της προβλήτας και παράλληλα προς αυτό, έως το βορειοδυτικό άκρο του προκατασκευασμένου οικίσκου διαβατηριακού ελέγχου, με ένα σημείο εισόδου επιβατών-οχημάτων σε απόσταση τριών (3) μέτρων, περίπου, από τον οικίσκο διαβατηριακού ελέγχου, με άνοιγμα περίπου τεσσάρων (4) μέτρων και ένα σημείο εξόδου επιβατών-οχημάτων πλησίον του υπάρχοντος στύλου ηλεκτροφωτισμού δυτικά του λιμένα με άνοιγμα περίπου τεσσάρων (4) μέτρων.
  4. Στο σημείο εισόδου επί του κιγκλιδώματος τοποθετείται πινακίδα, προς τα επιβιβαζόμενα οχήματα, με την εγγραφή «ΕΙΣΟΔΟΣ–ENTRANCE».
    Στην αντίθετη πλευρά του κιγκλιδώματος εισόδου τοποθετείται πινακίδα, προς τα αποβιβαζόμενα οχήματα από τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ – NO EXIT».
  5. Στο σημείο εξόδου επί του κιγκλιδώματος τοποθετείται πινακίδα, προς τα αποβιβαζόμενα οχήματα, με εγγραφή «ΕΞΟΔΟΣ – EXIT». Στην αντίθετη πλευρά του κιγκλιδώματος εξόδου τοποθετείται πινακίδα, «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ – NO ENTRY».

Η πρόσβαση σε οχήματα και πεζούς θα επιτρέπεται από τα λιμενικά όργανα, μετά την ασφαλή πρόσδεση των πλοίων και έξοδο επιβατών και οχημάτων.

 Εντός του ανωτέρω χώρου, απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση όλο το 24ωρο, εκτός από:
α) Ένα (1) περιπολικό όχημα,
β) ένα (1) ασθενοφόρο και
γ) ένα (1) όχημα Α.Μ.Ε.Α. προς επιβίβαση, τα οποία δύνανται να σταθμεύουν στο ΒΔ τμήμα της προβλήτας.

Πηγή: Lerosnews.gr

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *